Leikkimökki, pihasauna ja terassi voivat vaatia erilaisia lupia

Onko mökkipihaan haaveissa pihasauna, vierasmaja tai grillikatos? Tiedätkö, mitä sen rakentaminen vaatii? Kuntakohtainen vaihtelu rakennus- ja toimenpidelupien edellytyksissä voi laittaa pään sekaisin, mutta onneksi lainsäädäntöön on tulossa helpotusta.

Oma tupa, oma lupa? Niin voisi ajatella, mutta pienenkään piharakennuksen rakentaminen omalle tontille ei ole niin yksinkertaista kuin luulisi. Piharakennusten luvitukseen ja säätelyyn vaikuttavat muun muassa rakennuksen koko, sijainti, rakennusoikeus ja kaavoitus sekä käyttötarkoitus. Myös kuntien vaihtelevat säädökset vaikuttavat lupien saamiseen. Lainsäädäntöön on tulossa lähitulevaisuudessa muutoksia, joista jokaisen piharakennuksesta haaveilevan tulisi olla tietoinen. 

Lakiuudistus helpottaa piharakennusten rakentamista vuodesta 2025 eteenpäin

Piharakennuksista haaveileville on tiedossa hyviä uutisia, sillä tuleva lakiuudistus tulee helpottamaan rakentamista. Eduskunnassa hyväksytty rakennuslain uudistus tulee voimaan 1. tammikuuta 2025. Uuden lain myötä rakentamisen säätely kevenee, byrokratia vähenee ja käytännöt yhtenäistyvät koko maassa. 

Uudistuksen myötä toimenpidelupa, toimenpideilmoitus ja rakennuslupa yhdistyvät yhdeksi rakentamisluvaksi ja rakentamisen säädökset kuntien välillä yhtenäistyvät. Lakiuudistuksen tarkoituksena on myös edistää rakentamisen digitalisaatiota ja ympäristöystävällisyyttä.

Tuleva lakiuudistus tulee vapauttamaan piharakennusten rakentajat hitaasta lupaprosessista ja lupamaksuista. Jatkossa ilman rakennuslupaa saa rakentaa koko maassa alle 30 neliömetrin tai alle 120 kuutiometrin rakennuksen tai alle 50 neliömetrin katoksen. Tulevaisuudessa siis esimerkiksi autokatosten, pihavajojen, varastojen ja saunojen rakentaminen on entistä helpompaa.

Vaikka rakennuslupaa ei enää tarvita, rakentaminen edellyttää myös jatkossa alueen rakentamis- ja kaavamääräysten sekä rantarakentamisen säännösten noudattamista. Myös rakennusoikeutta tontilla on oltava riittävästi. 

Asuinrakennuksen rakentaminen on jatkossakin luvanvaraista, vaikka se olisi alle 30-neliöinen. Asuinrakennukseksi lasketaan rakennus, jossa on keittiöksi, keittokomeroksi tai keittotilaksi tulkittava tila. Väliaikaiseen asumiseen tarkoitetun alle 30-neliöisen vierasmajan ilman keittiötä voi rakentaa ilman rakentamislupaa. 

Rakentamisympäristöllä on kuitenkin merkitystä rakentamislupaan. Pieneen rakennushankkeeseen tarvitsee rakentamisluvan, jos rakentamisella on merkittävää vaikutusta alueiden käytölle, maisemalle, kulttuuriperintöön, ympäristönäkökohtiin tai se edellyttää viranomaisvalvontaa.

Kannattaako rakentaa nyt vai odottaa?

Jos toivoit pääseväsi jo tänä kesänä saunomaan uuteen rantasaunaasi, ei vuonna 2025 häämöttävä lakiuudistus juurikaan lämmitä mieltä. Tämän ja tulevan vuoden ajan piharakennusten rakentajien on noudatettava nykyisin voimassa olevia lakeja, jotka ovat monissa kunnissa tulevaa lakia tiukemmat. 

Moni miettii, kannattaako rakentaa nyt vai odottaa vuosi ennen piharakennuksen pystyttämistä? Kysymykseen on varmasti yhtä monta vastausta kuin on rakentajaakin. Jos mietit piharakennuksen rakentamista jo nyt, on syytä tutustua oman kuntasi säädöksiin ja selvittää, millaisen lupaprosessin suunnittelemasi rakennus tällä hetkellä vaatisi. Joissakin kunnissa pienten rakennusten pystyttäminen saattaa olla jo nyt mahdollista ilman rakennuslupaa tai pelkällä toimenpideluvalla. 

Piharakennuksiin tarvittavat luvat vaihtelevat kuntakohtaisesti

Lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt tietynlaisten piharakennusten rakentamisen ilman rakennuslupaa tai pelkästään toimenpideluvalla, jonka hakeminen on rakennuslupaa helpompaa. Rakennusten tulee noudattaa asemakaavan ja rakennusjärjestyksen asettamia rajoja. 

Lupakäytännöt vaihtelevat kuntakohtaisesti, ja osa kunnista sallii jo nyt melko suurten piharakennusten rakentamisen ilman rakennuslupaa. Tämän vuoksi kaikki rakennussuunnitelmat kannattaa tarkistaa oman kunnan rakennusvalvonnasta. Tarkistaminen kannattaa aina, sillä kunta voi velvoittaa muuttamaan tai purkamaan rakennelman, joka ei täytä lupavaatimuksia. 

Pääsääntöisesti ilman rakennus- tai toimenpidelupaa on mahdollista rakentaa matala kattamaton terassi, palju tai muutaman neliön kokoinen leikkimökki, kasvihuone tai vaja. Kunnat voivat vaatia toimenpidelupia erityisen korkean, suuren tai katetun terassin rakentamiseen sekä suurempien vajojen, leikkimökkien, majojen tai kotien rakentamiseen. Kesäkeittiö tai kota voidaan yleensä rakentaa pelkällä toimenpideluvalla, jos ne eivät sisällä kiinteää tulisijaa tai hormia.

Rakennuslupa vaaditaan aina, jos kyseessä on asuinrakennus, asuinrakennuksen laajennus- tai muutostyö tai kiinteällä hormilla ja tulisijalla varustettu piharakennus, esimerkiksi sauna. 

Moni miettii, saako pyörillä kulkevan tai ilman perustuksia rakennettavan tynnyrisaunan rakentaa ilman rakennuslupaa. Kunnilla on erilaisia käytäntöjä siirrettävien saunojen lupamenettelyissä, joten asia kannattaa aina tarkistaa oman kunnan rakennusvalvontaosastolta. Myös siirrettävien saunojen suhteen on noudatettava rantarakentamisen määräyksiä sekä huolehdittava jätevesien asianmukaisesta käsittelystä. Mikäli pyörien päälle rakennettu sauna tosiasiallisesti pysyy aina paikoillaan tontilla eikä sitä siirrellä, voi rakennusvalvonta soveltaa siihen kiinteää saunarakennusta koskevia säädöksiä.   

Itse rakennettu vai pakettiratkaisu – kummassakin on puolensa

Elementeistä koottava piharakennus on vaivaton vaihtoehto, jonka pystyttäminen on usein aloittelijallekin melko helppoa. Useimmat valmistajat tarjoavat myös rakennuspiirustukset, joita tarvitaan rakennusluvan hakemiseen. 

Valmiina pakettiratkaisuina on saatavilla niin leikkimökkejä, kesäkeittiöitä, pihavajoja, saunoja, roskakatoksia kuin vierasmajojakin, ja vaihtoehtoja löytyy moneen makuun. Pakettirakennukset toimitetaan useimmiten puupinnalla, ja rakennuksen voi maalata mieleisekseen pystyttämisen jälkeen.

Pitkästä tavarasta rakennetun piharakennuksen etuna on yksilöllisyys, sillä itse rakentaessa lopputuloksen voi suunnitella omien toiveidensa mukaan. Vaikka piharakennuksen rakentaisi itse, sen täytyy noudattaa rakennusmääräyksiä ja siitä on laadittava rakennuspiirustukset lupamenettelyitä varten. Sähkötyöt tulee aina teettää ammattilaisella. 

Lupien saamisen kesto riippuu kunnasta

Luvanvaraisia rakennustöitä ei saa aloittaa, ennen kuin kunnan rakennusvalvontaviranomainen on myöntänyt rakennus- tai toimenpideluvan. Lupien hakuun kannattaa varata aikaa, sillä menettelyiden kesto riippuu muun muassa kunnasta ja suunnitellun rakennushankkeen laajuudesta. Toimenpideluvan saaminen on usein nopeampaa kuin rakennusluvan. Toimenpideluvan voi joissain tapauksissa saada jopa viikossa tai parissa, kun taas rakennusluvan saamiseen voi kunnasta riippuen varata kuukaudesta jopa puoleen vuoteen aikaa.

Mitä tarvitaan rakennusluvan hakemiseen?
Tutustu aina oman kuntasi rakennuslupamenettelyyn. Rakennusluvan hakeminen ja rakennusvalvonnan säädökset vaihtelevat kuntakohtaisesti.
• Rakennuslupakaavake paperisena tai sähköisesti täytettynä
• Naapurien kuulemiskaavake allekirjoituksilla
• Viralliset rakennuslupapiirrokset
• Todistukset rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeuksista
• Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan hakemus
• Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto (tarvittaessa)
• Energiatodistus (tarvittaessa)


Teksti: Veera Kujansuu