Mökkeilyn suosio pitää pintansa

Mökkeilyn suosio pitää pintansa tulevaisuudessakin

Sähkötön mökki luonnon helmassa, kantovesi ja ulkohuussi – vai kenties hirsihuvila kaikilla kodin mukavuuksilla? Mökkeilyssä vaihtoehtoja on monia. Yksi asia näyttää kuitenkin pysyvän samana vuodesta toiseen: suomalaiset ovat toden totta mökkeilijäkansaa.

Mökille kaipaa suuri osa suomalaisista – tavalla tai toisella. Suomalaisten tarpeet mökkeilyn osalta ovat kuitenkin vuosien mittaan hieman muuttuneet. Mökille saatetaan nykyisin haluta korkeampaa varustelutasoa, ja toisaalta mökinomistajat – niin vanhat kuin nuoretkin – eivät välttämättä halua tai pysty enää tekemään mökillä niin paljon ylläpitoa kuin aiemmin.

Taannoinen Nuoret aikuiset mökkeilijöinä 2030 -selvitys kartoitti nuorempien suomalaisten odotuksia ja näkemyksiä mökkeilystä ja sen tulevaisuudesta. Selvitysraportin teetti valtioneuvoston saaristoasiain neuvottelukunta. Kyselyn vastauksista ilmeni, että mökkeilyn suosio on pitänyt pintansa myös nuorten parissa ja että sen voi odottaa jatkuvan myös tulevina vuosina.

Vapaa-ajan asukkaiden Liitto VAAL ry:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Tervo toteaa mökkeilyn suosion pysyneen yllättävänkin suurena eri ikäpolvissa.

– Suomalaiset ovat mökkiläiskansaa kaikilta osin, hän kertoo.

Monilta osin mökkeily on pysynyt samanlaisena kuin aiemminkin. Tervon mukaan mökkiläisistä erottuu etenkin kaksi suurta ryhmää:

– Suurimmat käyttäjäkunnat ovat vanhemmat ihmiset, jotka ovat usein eläkkeellä tai työuransa lopussa, sekä lapsiperheet.

Nuoremman ikäluokan – noin 20–35-vuotiaiden – mökkeily ei ole vähentynyt kuten voisi luulla, mutta Tervo toteaa heidän käyttävät mökkiä eri tavalla. Nuorille mökki on usein tukikohta, jolta käsin on helppo hyödyntää lähiympäristön harrastusmahdollisuuksia.

– Käydään urheilemassa, laskettelemassa, ja illalla nautitaan mökin perusolemuksesta, saunasta ja tunnelmasta. Vanhemmille mökki itsessään on itseisarvo: siellä oleskellaan, haravoidaan, siivotaan ja tehdään kunnossapitoa.

Mökinomistajat ostavat huoltopalveluita

Vaikka moni asia on pysynyt ennallaan, suomalaisten mökkeilyssä on parhaillaan käynnissä suuri murros nykyisten mökinomistajien ikääntyessä.

– Mökinomistajien keski-ikä on noussut selvästi yli 60 vuoteen, kertoo Tervo. Hän mainitsee vapaa-ajan asunnon omistajien keski-iän pyörivän esimerkiksi suosittuna mökkikuntana tunnetun Hartolan kohdalla jo 65–70 vuoden kieppeillä.

– Kolmasosa mökkiläisistä on 80-vuotiaita. Ne mökit tulevat vaihtamaan lähivuosina omistajaa ja siirtymään seuraavalle sukupolvelle.

Tervo toteaa, että jo muutaman vuoden ajan on ollut nähtävillä, että mökkiläiset ikääntyvät eivätkä jaksa enää tehdä kaikkea mökin ylläpitoa itse.

– Mökkitalkkareita on tullut joka paikkakunnalle, mitä tiedän. Enemmän ja enemmän ostetaan palveluita ulkopuolelta.
Hän muistuttaa jokaisen kiinteistön vaativan jatkuvaa huoltoa. Mökin kunnon voi pilata, jos sen jättää vuodeksikin tyhjilleen. Mökkitalkkareiden ja muiden ostopalveluiden käyttö todennäköisesti siis vain kasvaa jatkossa.

Mökkiläiset pitävät maaseutua elävänä

Mökkiläiset paitsi työllistävät mökkikuntansa palveluntarjoajia, mutta myös tuovat piristysruiskeen paikallisen vähittäiskaupan alalle. Pienillä paikkakunnilla mökkeilijöistä saavat kesäisin tienestinsä niin päivittäiskauppa, rautakaupat, parturit kuin monet muutkin eri palvelut.

Tervo toteaa mökkeilijöiden olevankin ainoa kasvava voima, joka pitää suomalaista maaseutua elävänä. Joillain mökkipaikkakunnilla ei hänen mukaansa olisi enää kauppoja ilman kesäasukkaita.

Mökkiromantiikkaa

– Nyt viimeksi Tilastokeskuksen tilastoissa oli jo 64 kuntaa, joissa mökkiläisiä on kesäisin enemmän kuin vakiasukkaita.


Hyvin monessa kunnassa palvelut pyörivätkin nykyisin kesäasukkaiden varassa. Tervo mainitsee esimerkkinä taas Hartolan, jossa on alle 3 000 asukasta. Kesäisin väkiluku nousee 10 000:een, jolloin paikalliset kauppiaat tekevät tilinsä. Hän huomauttaa, etteivät esimerkiksi kahvilat pärjäisi ympäri vuoden ilman kesäasukkaita.

– Hartolassa siirretty ostoskoriarvo on noin 10 miljoonaa. Etelä-Savon liitto teki Mikkelin seudulta tutkimuksen, jossa arvioitiin, että kysynnän siirtämisen arvo on siellä 150 miljoonaa.


Koko Suomen tasolla on Tervon mukaan arvioitu kesäasukkaiden siirtävän mökkikaudella mökkipaikkakunnille kysyntää useiden miljardien edestä. Mökkeilyn alueellinen merkitys on siis nykyään valtava.

Mökillä oleskellaan harvemmin – tai pysyvästi

Vakituisen asumisen keskittyessä entistä enemmän kaupunkeihin, ajomatka mökin rauhaan on voinut samalla osalla mökkeilijöistä pidentyä tuntuvasti. Tämä saattaa vähentää mökillä vietettyä aikaa, tai tehdä siitä ainakin harvinaisempaa herkkua.

Tervo toteaa mökkien sijaitsevan yleensä kuitenkin kohtuullisen ajomatkan päässä vakiasunnoista.

– Viimeisissä tutkimuksissa mökkimatka taisi olla keskimäärin noin 100 km. Toki kun kysymyksessä on vanha kotitalo, voidaan ajaa jopa Helsingistä Kuopioon.

Vanhat, maaseudulla sijaitsevat vakiasunnot siirtyvät usein tyhjilleen jäätyään kesämökkikäyttöön. Tervo mainitsee, että näistä puhuttiinkin aikoinaan mummonmökkeinä, ja niitä käytetään usein kesämökin tapaisesti.

Toisaalta on nähtävillä myös aivan toisenlaistakin kehitystä. Varsinkin työuran päätyttyä kaupungin vilinään kyllästynyt mökinomistaja saattaa kaivata pysyvästi mökkikuntansa rauhallisempaa elämänmenoa.

Vuonna 2017 astui voimaan uusi lainsäädäntö vapaa-ajan asunnon muuttamisesta pysyväksi asunnoksi. Tervo toteaa lain jättäneen kunnille asiassa aika paljon päättämisen varaa. Luvan anomista varten on annettu kuitenkin tarkat ohjeet ja kriteerit.

– Pitää olla korkeutta, eristeitä ja ilmanvaihtoa; kaikkea tällaista luetellaan, minkä pitää olla kunnossa.

Varsinkin vanhempiin mökkeihin lupaa vakituiseen asumiseen ei siis välttämättä helly ilman melkoista kunnostamista.

– Ne säännöt ovat aika tiukat, eli ihan helppoa se ei ole. Jos mökki on uudemmasta päästä, yleensä lupa saadaan.

Yhteisomistus ja mökin vuokraaminen kiinnostavat

Nuoret aikuiset mökkeilijöinä 2030 -selvityksessä ilmeni, että osa nuorista ei välttämättä halua enää omistaa mökkiä yksin, vaan vuokrata sitä lyhyemmäksi aikaa. Myös yhteisomistus kiinnosti monia kyselyyn vastanneita.

Jakamistalous ja yhteiskäyttö ovat yleistymässä pikku hiljaa jo esimerkiksi autoilussa. Tervo uskoo, että sama voisi tapahtua myös mökkeilyn suhteen.

– Vuokramökkejä on jo olemassa pilvin pimein, ja on myös osaomistusmökkejä, hän huomauttaa.

Esimerkiksi monilla perikunnan yhteisesti omistamilla mökeillä on sovittu, kuka tekee mökillä mitäkin ja milloin kukin saa viettää siellä aikaa. Perintömökit ovat kuitenkin luku sinänsä ja Tervon mukaan kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen kysymys.

– Kun varsinainen omistaja kuolee, mökki menee jakamattomalle kuolinpesälle. Niissä tulee eniten ongelmia siitä, kuka hoitaa mökkiä ja miten kulut jaetaan, pidetäänkö se ryhmänä ja käytetäänkö sitä miten.

Tulevilla mökinomistajilla on paljon opittavaa

Nuoret aikuiset mökkeilijöinä 2030 -selvityksen yhteydessä annettiin myös kehittämisesityksiä mökkeilyn myönteisen kehityksen turvaamiseksi. Näitä olivat muun muassa mökkien kunnossapidon aktivointi ja mallien luominen perikuntien mökkien hoidolle.
Tervo toteaa, että mökin ylläpitäminen voikin vaatia varsinkin nuoremmilta mökkeilijöiltä opiskelua, jos oppia ei ole saatu edeltävältä sukupolvelta.

– Kuka opettaa mökillä olemisen? Se ei ole välttämättä helppoa kaikille ihmisille, toteaa Tervo.

Mökkejä siirtyy tulevina vuosina kokemattomampien mökkeilijöiden omistukseen ja mökkeilystä saattaa tulla satunnaisempaa. Jatkossa onkin siis entistä tärkeämpää, että mökkien ylläpidosta jaetaan tietoa.

– Sitähän aika moni organisaatio tekeekin, me teemme ja Omakotiliitto tekee. Oikeaa puun polttoakin opetetaan tällä hetkellä nettisivuilla päästöjen vähentämiseksi.

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Kesäasunto