Mökin kunnossapito

Viisas mökinomistaja ei karta huoltotöitä

Vapaa-ajan rakennuksen ylläpidossa kannattaa keskittyä ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Vapaa-ajan asunnon säännöllinen huoltaminen on erityisen tärkeää, koska suurin osa mökeistä on käytössä vain osan vuotta. Kaikessa huoltotoiminnassa pitäisi osata nähdä eteenpäin ja miettiä, miten ongelmiin voi varautua tai torjua niitä ennalta. Esimerkiksi mökkien sisäilman kostuminen on ulkolämpötilojen alentuessa ja taas noustessa todennäköinen ilmiö; kannattaa miettiä, kuinka juuri omassa mökissä kostuminen saadaan pysymään aisoissa.

– Ennalta suunnittelu on arvon säilymisen kannalta tärkeä asia. Suomessa on aika paljon huonosti hoidettuja ja ränsistymään päässeitä mökkejä, toteaa Vapaa-ajan Asunnot ry:n sihteeri Ilkka Larjomaa.

Kutsumattomilta vierailta, kuten varkailta ja metsäneläimiltä, voi myös suojautua huolehtimalla muun muassa mökin hälytin- tai valvontajärjestelmästä, tukkimalla jyrsijöille sopivat sisääntuloaukot sekä mahdollisesti palkkaamalla mökkitalkkarin säännöllisille tarkistuskäynneille.

Kosteus on salakavala tunkeilija

Rakenteiden kosteuden mittaaja Teemu Pursiainen jakoi 29.6.2018 kirjoittamassaan blogitekstissä Kosteus-mittaus.fi -sivustolla sellaista tietoa mökkien sisäilman kosteudesta, jolle tulisi jokaisen kiinteistöään arvostavan kallistaa korvansa. Fysiikan lakien mukaan kosteus siirtyy aina lämpimästä kylmää kohti. Pursiaisen mukaan mökkien kylmänä pito käytön ulkopuolisena aikana voi nostaa sisäilman suhteellista kosteutta merkittävästikin, jolloin se voi nousta 80 % rajan yli. Tällainen kosteus on homekasvuston itämiselle otollinen. Pursiainen neuvoo lämmittämään mökkiä muutamalla asteella käytön ulkopuolisina aikoina, jolloin suhteellinen kosteus saadaan pysymään tuon kriittisenä pidetyn 80 % rajan alapuolella. Talvella mikrobit eivät pysy hengissä, joten lämmitystarve koskee lähinnä kevättä ja syksyä.

On kuitenkin järkevää pyrkiä lämmittämisessä energiatehokkuuteen. Vesiputket ja rakenteiden kosteuden sitominen kannattaa huomioida oikean lämpötilan etsimisessä.

Järjestelmää mietittäessä vaihtoehdoksi voisi ottaa aurinkopaneelilla toimivan sisäilman lämmittäjän, joita löytyy jo suomalaisvalmisteisinakin. Laitetta saa eri asuinneliömääriin sovitettuna ja termostaatilla tai ilman. Periaatteessa ainoat laitteen kulut liittyvät sen hankintaan, käyttöhän on ilmaista.

Vapaa-ajan asukkaiden liitto on mukana Tampereen teknillisen yliopiston SAFEHEAT-hankkeessa, jonka keskiössä on talojen älykkään kuivanapitolämmityksen kehittäminen.

– Lähtökohta kehittämistyössä on siinä faktassa, että kosteus on yksi rakennusta vaurioittava tekijä. Perinteisesti on peruslämmön ylläpitämisessä ajateltu energiansäästöä ja tuo peruslämpö on eri käsitysten mukaan vaihdellut 7–10 asteessa tai 10–12 asteessa, jota vakuutusyhtiöt ovat suositelleet. Nykyään lämpötilat voivat olla alempiakin, kun ymmärretään tarkkailla kosteutta. Kastepisteen määritelmää noudattaen mökkiä voi pitää kylmänä pakkasellakin turvallisesti, jos lämpötilaero ulkoilman kanssa on viisi astetta. Tältä pohjalta pyritään saamaan edellytykset tuotekehitykselle, sillä on oleellista, että vapaa-ajan asuntojen kosteutta alennetaan, kertoo Larjomaa.

Huoltosuunnitelma on tärkeä mökilläkin

Henkilöautojen huoltokirjat ovat kaikille tuttuja, mutta kiinteistöpuolen huoltokirjojen ylläpitämistä vasta harjoitellaan, vaikka kiinteistön hinta on usein moninkertainen kulkuneuvoihin nähden. Larjomaalta huoltosuunnitelman teko ja mökinhuoltokirjan ylläpitäminen saavat kannatusta.

– On hyvä tehdä aika huolellinenkin huoltosuunnitelma riippuen mökin varustelutasosta. Toinen tärkeä asia on se, että huoltokirjaa ei pidetä mapissa, vaan sitä todella käytetään. Siihen kirjataan mitä on tehty ja mitä havaittu.
Huoltokirjan merkitystä Larjomaa painottaa varsinkin, jos mökki on yhteisomistuksessa tai sitä vuokrataan ulkopuolisille.

– Ihmisillä voi olla erilaisia käsityksiä siitä, miten tietyt asiat hoidetaan oikein, joten ongelmia voi syntyä. Silloin on hyvä, että on olemassa jämptisti pidetty huoltokirja, josta ilmenevät kaikki toimenpiteet ja toteuttamistavat. Vuokralaisille on tärkeää kertoa, miten mökkiä käytetään ja mihin kuntoon se jätetään. Tämäkin on mökin huoltoa ja ongelmien ennaltaehkäisyä.

Larjomaan mielestä aina on järkevää sopia mökin säännöllisestä tarkkailusta ja ongelmien hoitamisesta ensisijaisesti esimerkiksi mökin lähellä olevan ystävän tai jonkun paikallisen asiantuntijan kanssa. Mikäli tällaista yhteistyötä ei saada sovittua, niin huoltotoimet ja tarkkailun voi myös ulkoistaa.

– Nykyään on saatavilla ammattinsa osaavia mökki- ja omakotitalkkareita. Mökkitalkkari voi olla silloin se vastuuhenkilö, joka pitää mökkiä kunnossa myös niinä aikoina, kun sitä ei käytetä, Larjomaa opastaa.

Huoltotoimet laitetaan tärkeysjärjestykseen

Yleisesti ottaen huoltamisessa on eroa, jos mökki ympärivuotisessa käytössä verrattuna kesäkäyttöön. Silloin kun mökki ei ole ympärivuotisessa käytössä, valmistelut ovat laajempia.

Huoltotoimet liittyvät usein vuodenaikoihin ja säihin varautumisiin.

– Mökiltä lähdettäessä pitää esimerkiksi huolehtia, että hormi toimii ja että se jätetään auki, jotta kosteutta ei kerry sisälle. Hormin päässä on hyvä olla jokin este, ettei lumi kulkeudu hormiin.

Nyt kun jätevesiasioiden pitäisi kaikilla mökkiläisillä olla ajan tasalla ja täyttää asetusten vaatimukset, omia – ehkä uusittujakin ja siten hieman vieraita – järjestelmiä on osattava pitää kunnossa. Eri suodattimet vaativat erilaiset huollot, ja huoltojen tiheys riippuu myös laitteiden käyttöasteesta.

Mökkihuolloissa otetaan vuodenaikojen mukaan huomioon myös se, mikä on varustelutaso ja millaisia ovat sähkötekniset laitteet.

– Aina kannattaa katkaista vesi, kun mökiltä lähtee – tai sammuttaa vesipumppu. Jos tulee sähkökatkoja ja vesi on päällä, niin vauriot voivat olla todella kalliita korjata.

Keväällä mökille ensimmäistä kertaa tultaessa puretaan talven suojaukset ja siistitään mökki. – Vahinkojen tarkastaminen on myös tärkeää. Varsinkin jos vahinkoja on syntynyt, niin niiden korjaaminen ennen kuin ne pahenevat on prioriteettilistalla ensimmäisenä, tähdentää Larjomaa. Katto tarkistetaan viimeistään syksyllä, jotta osataan varautua talven lumikuormaan.

Larjomaa korostaa, että varsinkin saaressa sijaitsevan mökin huolloissa kannattaa panostaa syksyyn, jonka jälkeen mökille ei pääse välttämättä pitkään aikaan. Erityisesti katto laitetaan viimeistään silloin tehosyyniin.

– Katon kosteusongelmat voivat pahentua hitaasti talven aikaan. Talvi jäädyttää ja sulattaa kattoa, joten se joutuu kovalle koetukselle.

Mökin perushuoltoa ovat myös salaojien, rännien ja ulkoverhoilun säännöllinen tarkistaminen ja huolto.

Apua kaikenlaisiin mökkiongelmiin on saatavilla esimerkiksi www.suomenmokkivuokraajat.fi-sivustolta, jota Larjomaa kuvailee runsaasti tietoa sisältäväksi. Taustaorganisaatio Suomen Mökkivuokraajat ry on kerännyt sivustolle paljon mökkeilyyn liittyviä ohjeita ja tekee jatkuvasti uusia havaintoja, joiden perusteella saatua tietoa mökkiläiset voivat hyödyntää.

KIINNOSTAVIA HAVAINTOJA MÖKEISTÄ

 • Massiivihirsimökki voi kestää isoisältä pojanpojalle, kun sitä ei turhaan eristä ja lautaverhoile.
 • Homehtuneen mökin tunnistaa usein hajusta, mutta aina kosteusvaurio ei haise.
 • Mökin paha haju voi olla myös peräisin tetrakloorianisolista, jota syntyy, kun rakentamisvaiheessa on käytetty puun sinistymisenestoainetta.
 • Terveydelle haitallinen kellarisieni tuoksuu yleensä hyvälle.
 • Ummehtunut sisäilma korjaantuu usein ilmanvaihtoa tehostamalla.
 • Lautamökin kerroksellinen rakenne voi edesauttaa kosteuden tiivistymistä ja homevaurion muhimista.
 • Remonteilla rakenteita voi myös altistaa vaurioille – mökistä ei kannata tehdä umpiota.
 • Kunnallistekniikan lisääminen mökille voi altistaa vesivahingoille talviaikaan.
 • Lahot ja huonokuntoiset mökit myydään usein pelkällä tontin hinnalla, jos ylipäänsä myydään.
 • Merenrantamökkien kiukaiden on huomattu ruostuvan helpommin kuin järvimökkikiukaiden, vaikka löylyvetenä käytettäisiin sadevettä. Ilmassa olevilla suolahiukkasilla voi olla ruostuttava vaikutus.
 • Kotitalousvähennystä saa tietyin ehdoin myös vapaa-ajan kiinteistön kunnostamiseen.

Lähteet: www.vaal.fi, www.kosteus-mittaus.fi, www.asumisterveysliitto.fi, www.hengitysliitto.fi, www.vero.fi

Teksti: Pia Tervo
Kuvat: Pixabay