Suunnitelmissa uusi laituri?

Kunnollinen ja käyttötarkoitukseensa sopiva laituri on turvallinen, tekee rannan käyttämisestä helpompaa ja lisää viihtyisyyttä mökillä. Eri laiturimallit sopivat erilaisiin rantoihin, ja huoltamisessakin on eroja.

Jos vanha laituri alkaa olemaan huonossa kunnossa, ja turvallisuudessa alkaa ilmetä puutteita eikä kunnostaminenkaan auta, on aika vaihtaa laituri uuteen. Jos mökkirannasta puuttuu laituri kokonaan, ennen laiturikaupoille lähtemistä on hyvä miettiä käyttötarkoitus.

Onko pääasiallinen käyttö uimaan menemistä varten vai onko laiturilla tarkoitus oleskella enemmän eli tarvitaanko penkkejä tai tilaa ruokailuryhmälle? Vai käytetäänkö laituria pääasiassa veneeseen nousemiseen?

Käyttötarkoituksen lisäksi laiturin valintaan vaikuttavat vedenkorkeus, rannan jyrkkyys, veden virtaus sekä millainen pohja rannassa on. Myös rantaviivan pituus ja muoto on otettava huomioon.

Mökin sijaintikin vaikuttaa eli tuuleeko rantaan usein vai onko mökki suojaisassa paikassa. Järven rannalla tai suojaisissa saariston poukamissa riittää kevyempikin laituri, mutta meren rannalla kannattaa yleensä panostaa tukevaan laituriin.

Tietyt laiturimallit täytyy myös syksyisin nostaa maalle ja keväisin takaisin paikoilleen, joten on hyvä miettiä etukäteen, jaksaako siirtelyä tehdä vai haluaako helpomman ratkaisun.

Millaisen laiturin saa rakentaa ilman lupia?

Omaan mökkirantaan saa rakentaa laiturin, vaikkei omistaisikaan vesialuetta. Laiturin suunnittelussa on hyvä huomioida, että laituri sulautuu ympäristöön ja on riittävän kaukana mökkinaapurin rajasta. Joihinkin laitureihin riittää ilmoitusmenettely, mutta suurempia ja erikoisempia ratkaisuja suunnitellessa kannattaa selvittää etukäteen, tarvitseeko laiturin rakentaminen luvan.

Ympäristöhallinnon yhteisen verkkopalvelun mukaan laiturin luvantarpeesta voi pyytää lausunnon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta eli ELY-keskukselta. Vesilaki sääntelee laiturirakentamista, ja jos laiturista aiheutuu vesilaissa tarkoitettua haittaa, on sille haettava etukäteen lupa aluehallintovirastolta.

Lupaa saatetaan tarvita esimerkiksi suurikokoiselle laiturille tai laiturin rakennustavan takia. Esimerkiksi maapengerlaituri tarvitsee luvan useammin kuin tavallinen puulaituri.

Myös kunnan rakennusjärjestyksessä voi olla säädöksiä koskien suurempien laiturien rakentamista, ja riippuu kunnasta, minkä kokoisen laiturin saa rakentaa ilman lupia. Joissakin tapauksissa laiturin toteuttaminen saattaa vaatia vesialueen omistajan ja naapurien suostumuksen.

Laiturimalli rannan mukaan

Kuva: Unsplash

Laitureita on sekä kiinteitä että kelluvia. Pylväslaiturit ja pukkilaiturit ovat kiinteitä ja ponttonilaiturit kelluvia.

Pukkilaiturissa laiturin kansi on veteen laitetun pukin päällä, ja laituri on vedettävä joka talvi kuivalle maalle. Pukkilaituri sopii parhaiten tasapohjaiseen ja matalaan rantaan. 

Pylväs- eli tolppalaituria kannattelevat pohjaan asennetut pylväät, jotka voivat olla esimerkiksi alumiinia. Pylväslaituri sopii hyvin melko kovapohjaisiin, loiviin rantoihin, joissa veden korkeus on korkeintaan kaksi metriä. Laituri on hyvä nostaa maalle talven ajaksi.

Ponttonilaiturit sopivat monenlaisiin rantoihin, sillä ne kelluvat veden pinnalla ja ne voidaan kiinnittää pohjaan päätyankkureilla. Suuremmat ponttonilaiturit voidaan jättää myös talveksi paikoilleen, mutta kevyemmät kannattaa nostaa maalle. Ponttonilaiturin voi toteuttaa monella eri tavalla, riippuen siitä, haluaako kannen olevan matalalla vai korkeammalla veden pinnasta ja laitetaanko ponttonit näkyville vai ei.

Muita laiturimalleja ovat esimerkiksi konsolilaituri, kiviarkkulaituri sekä maapengerlaituri. Myös ympäristöasiat kannattaa ottaa huomioon laiturimallia valittaessa, sillä nykyään suositellaan käytettävän laitureita, jotka mahdollistavat veden vapaan virtauksen. Maapengerlaituri ei ole tästä syystä paras vaihtoehto.

Valmis laituri vai itse nikkaroiden?

Laiturin voi hankkia esimerkiksi kotimaisista, laitureita valmistavista liikkeistä tai rautakaupoista, mutta käsistään kätevä tekee sen myös itse.

Laiturin suunnitteluun saa vinkkejä esimerkiksi valmistajien verkkosivuilta, joista löytyy ohjeita ja piirustuksia. Niiden pohjalta voi lähteä suunnittelemaan omiin tarpeisiin sopivaa laituria. Valmistajilta voi tilata myös valmiita laituripaketteja sekä varaosia tai laiturin voi ostaa valmiina elementteinä, jotka yhdistetään toisiinsa paikan päällä.

Pienemmän laiturin voi suunnitella itse, mutta isompaan kannattaa kysellä ammattilaisen apua. Esimerkiksi merenrannalle tulevan suuren laiturin on oltava riittävän tukeva kestääkseen kovat tuulet ja talviolosuhteet.

Millaisista materiaaleista laituri kannattaa tehdä?

Laiturin rakennusmateriaaleja valitessa on hyvä ottaa huomioon laituriin kohdistuvat rasitukset, kuten vedenkorkeuden vaihtelu ja jää. Vedenalaisten puurakenteiden tulee myös kestää jatkuvaa vesikosketusta. Laiturin rungoksi sopii esimerkiksi korroosiolta suojattu alumiini tai teräs sekä kestopuu, ja kiinnikkeiden on hyvä olla ruostumatonta terästä. Laadukkailla materiaaleilla toteutettu laituri on pitkäikäinen, kestävä ja turvallinen.

Ponttoneissa käytetään muovia, esimerkiksi polyeteeniä, mutta muoveissakin on eroja, joten laatuun kannattaa tässäkin asiassa panostaa.

Laiturin kansilaudoitukseen sopivat kestopuun lisäksi esimerkiksi siperianlehtikuusi sekä lämpökäsitelty puu, ja laiturin pinta voidaan käsitellä laiturille sopivalla puuöljyllä, joka suojaa puuosien pintaa ja vähentää halkeilua. Pintakäsittelyaineissa on hyvä huomioida myös niiden ympäristöystävällisyys.

Lähteet: www.ymparisto.fi, www.urakkamaailma.fi, www.puuinfo.fi

Teksti: Marja Haavisto
Kuva: Dreamstime